Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

darbo saugos mokymaiDarbų saugos mokymai (kursai) privalomi kiekvienos įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui, kitaip tariant – darbdaviui. Nes būtent darbdavys yra atsakingas už darbo sąlygas, patalpas, darbuotojų saugą. Darbdaviui skirtos dvi mokymo programos – darbdavio, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir darbdavį atstovaujančio asmens. Išklausius programą ir išlaikius egzaminą išduodamas pažymėjimas, kurio galiojimo trukmė 5 metai. Kita mokymo programa – darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto. Specialisto pažymėjimui gauti laikomas egzaminas ir atliekama praktinė užduotis, o pažymėjimas neturi galiojimo laiko pabaigos. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas įmonėje gali vykdyti visas funkcijas susijusias su darbų sauga, taip pat gali teikti darbų saugos paslaugas kitoms įmonėms. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų programoje išdėstyti visi svarbiausi teisės aktai reglamentuojantys darbų saugą. Mokymų programoje pateikiama darbuotojų saugos ir sveikatos struktūra ir prioritetai, apžvelgiama kokia iš esmės darbų saugos prasmė. Toliau nagrinėjamos darbdavio ir darbuotojų funkcijos darbų saugos srityje. Kalbama apie nelaimingus atsitikimus, jų klasifikavimą, tyrimą, pateikiami surašymo aktai, nagrinėjimo tvarka, nelaimingų atsitikimų prevencija. Kita darbų saugos mokymų programos dalis – darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, jos pagrindinės funkcijos. Aiškinama, kas yra vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, kaip vykdomas būklės vertinimas. Kitas punktas – rizikos vertinimas, pagrindinės sąvokos, jų reikšmės, rizikos vertinimo organizavimas vykdymas, forminimas, rizikos šalinimas. Toliau programoje – darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas. Viena iš darbų saugos mokymų programos temų – socialinis dialogas įmonėje. Čia kalbama apie socialinę partnerystę įmonėje, kolektyvines sutartis, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus. Dar viena programos dalis – ergonomika, pagrindiniai principai. Toliau – darbo teisė, darbuotojų atstovai, darbo sutarčių sudarymas, turinys, išbandymo laikotarpis, darbo užmokestis, drausminė atsakomybė, darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Viena paskutinių darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų programos dalių – elektrosauga. Čia pateikiami pagrindiniai elektrosaugos terminai, objektų pavojingumo klasifikacija elektrosaugos atžvilgiu, apsaugos priemonės. Paskutinioji dalis – gaisrinė sauga. Išdėstomi tik patyts elementariausi pagrindai, nes įmonių vadovams taip pat privalomas ir gaisrinės saugos pažymėjimas.

Palikite atsiliepimą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *